Sunday, 11 December 2011

Teknik menjawab soalan karangan bahagian C

TEKNIK MEMBINA AYAT BAGI KARANGAN BAHAGIAN C

Kita
Hendaklah

Mestilah

Haruslah

Sepatutnya

Sewajarnya

Janganlah     Nilai murni /

Pengajaran /

Perkara-perkara baik


Untuk

Agar

Supaya

Kerana

Alasan /
sebab-sebab


CONTOH JAWAPAN

         Kita hendaklah sentiasa menjaga kebersihan diri supaya tiada penyakit. Kita juga mestilah meminta kebenaran ibu bapa sebelum keluar rumah supaya ibu bapa tidak risau. Selain itu, kita haruslah membantu ibu bapa untuk meringankan beban mereka. Seterusnya kita sepatutnya menghormati guru kerana guru telah mengajar kita. Akhir sekali, kita sewajarnya belajar bersungguh-sungguh agar kita berjaya.

No comments:

Post a Comment